A A A

Zdrowie i choroba

Częsty i wnikliwy kontakt opiekuna z kotem pozwala na bardzo wczesne dostrzeżenie odchyleń zachowania i stwierdzenie zaburzeń funkcjonowania organizmu.
Poza zarobaczeniem i zapchleniem szczególnie nie¬bezpieczne dla kotów jest katar koci, parwowiroza i grzybica. Wczesne rozpoznanie u kota objawów nienormalnego zachowania się często decyduje o skuteczności podjętego leczenia. Opiekun kota może i powinien udzielić lekarzowi weterynarii wszystkich informacji dotyczących stanu zdrowia zwierzęcia od pojawienia się pierwszych objawów choroby do chwili przyjścia do lekarza. Właściciel kota powinien znać podstawowe zasady fizjologii i patologii kota, wiedzieć jak się mierzy temperaturę, liczbę oddechów i tętno.